Při stavbách nejrůznějšího charakteru je možné použít zařízení, jehož prapůvodci se začali objevovat jiný před mnoha lety – v podstatě se jednalo o jednoduché mechanismy využívající protizávaží. Významným podnětem k jejich dalšímu rozvoji a se stala potřeba budování ve své době relativně vysokých staveb jako např. chrámů. Dnes je používání nejrůznějších druhů stavební mechanizace již naprosto běžnou záležitostí

Rozdílnost podmínek pro provádění těchto prací

Firmy nabízející hromadujeřábnických prací disponují pracovníky s potřebnou kvalifikací a také vybavením, které umožňuje provádět je na nejrůznějších místech. Od rovných a hladkých prostor uprostřed aglomerací až po místa v nerovném terénu. Zařízení jsou dnes konstruována tak, aby byla schopna uspokojit nejrůznější požadavky na ně kladené v souvislosti s charakterem okolí staveb, velikostí prostoru stavenišť apod.