Odvoz suti Praha Vás zbaví hromad nepotřebného odpadu po rekonstrukci bytu nebo domu. Přistavíme jakýkoliv kontejner dle Vašeho požadavku a jestliže máte větší množství, přijedeme s nakladačem a vše odklidíme.Vytříděné odpady mohou být použity k dalšímu použití, například k rekultivaci pozemků. Jinak skončí na povolených skládkách, kde je ekologicky zlikvidován. Zavolejte, máme bohaté zkušenosti a Vaše problémy vyřešíme.

Třídění se vyplatí

Při bourání se vyplatí třídit jednotlivé komponenty. Chováte se tak ekologicky a zároveň ušetříte na odvozu a následné likvidaci. Dávejte zvlášť beton, tašky, keramiku omítky a cihly. Tato tříděná suť může být tak použita k další recyklaci a tím přispějete k šetření životního prostředí. Separovaný odpad odvážíme naší výkonnou moderní technikou. Zavolejte, připojte se ke správnému nakládání s odpady.