Výpočet výše důchodu se od roku 2009 změnil. Posunul redukční hranice a změnil procenta pro zahrnutí výdělku do vyměřovacího základu. V současné době je to 26 a 22 %. Pamatuji, jak lidé odcházeli do předčasné penze, protože se jim to vyplatilo. Doufejme, že něco takového, co by zhoršovalo pozici budoucích penzistů už nenastane. Nejlépe uděláte, když se vypravíte na místně příslušnou OSSZ a tam Vám vše vysvětlí.

Budoucnost penzistů

Výši důchodu ovlivňuje kromě výdělků také doba pojištění, která se neustále zvyšuje. Smůlu mají vysokoškoláci studující po roce 2010, kdy sice pojistné neplatí, ale doba studia se do doby pojištění nebude započítávat. Vypadá to, že budou muset pracovat neustále, popřípadě při nesplnění podmínky 35 let pojištění, pracovat déle než by měli nárok na odchod do penze.